Prehľad o organizácii
DLV Logistik, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Moldavská 8, 040 01 Košice
31734162
Nemá
26.09.1996
06.12.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DLV Logistik, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DLV Logistik, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Štatutárny orgán DLV Logistik, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DLV Logistik, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti DLV Logistik, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster DLV Logistik, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice