Prehľad o organizácii
MIOR s.r.o.
Boženy Nemcovej 1157, 093 01 Vranov nad Topľou
31734171
2020528400
SK2020528400
5-9 zamestnancov
24.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3307/P
13,4 tis. €
24 181,8 %
2022/2021
626 tis. €
-18,3 %
2022/2021
0,02
22 576,9 %
2022/2021
260 €
N/A

Zisk MIOR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MIOR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
1,13
0,14
0,12
0,79

Zisk pred zdanením MIOR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MIOR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MIOR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIOR s.r.o.


Konateľ MIOR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIOR s.r.o.


Správca reštrukturalizačného konania MIOR s.r.o.


Predmet činnosti MIOR s.r.o.


Kataster MIOR s.r.o.


Skrátené výkazy MIOR s.r.o.