Prehľad o organizácii
MIOR s.r.o.
Boženy Nemcovej 1157, 093 01 Vranov nad Topľou
31734171
2020528400
SK2020528400
5-9 zamestnancov
24.09.1996
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,06
86,6 %
55 €
-99,2 %
2021/2020
766 tis. €
132,7 %
2021/2020
0
-99,3 %
2021/2020
260 €
N/A

Zisk MIOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby MIOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

1
0,13
0,13
0,59

Zisk pred zdanením MIOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MIOR s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MIOR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIOR s.r.o.


Konateľ MIOR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIOR s.r.o.


Správca reštrukturalizačného konania MIOR s.r.o.


Predmet činnosti MIOR s.r.o.


Kataster MIOR s.r.o.


Skrátené výkazy MIOR s.r.o.