Prehľad o organizácii
PV - TRADE spol. s r.o.
Moyzesova 24, 040 01 Košice
31734189
2020483498
Nemá
23.09.1996
21.12.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PV - TRADE spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PV - TRADE spol. s r.o.


Konateľ PV - TRADE spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PV - TRADE spol. s r.o.


Predmet činnosti PV - TRADE spol. s r.o.


Kataster PV - TRADE spol. s r.o.


Skrátené výkazy PV - TRADE spol. s r.o.