Prehľad o organizácii
ZaNa - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov
29. augusta 4, 085 01 Bardejov
31734197
2020633901
Nemá
nezistený
01.10.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ZaNa - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZaNa - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Konateľ ZaNa - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Člen dozorného orgánu ZaNa - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZaNa - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Predmet činnosti ZaNa - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Kataster ZaNa - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov


Skrátené výkazy ZaNa - Šariš mlyn s.r.o. Bardejov