Prehľad o organizácii
WESTAL, spol. s r.o.
Čermeľská 61, 040 01 Košice
31734219
2020757024
Nemá
nezistený
30.09.1996
30.04.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod WESTAL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WESTAL, spol. s r.o.


Konateľ WESTAL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WESTAL, spol. s r.o.


Predmet činnosti WESTAL, spol. s r.o.


Kataster WESTAL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy WESTAL, spol. s r.o.