Prehľad o organizácii
VAPARK, s.r.o.
Strojárska 20, 069 23 Snina
31734227
2020793280
Nemá
nezistený
30.09.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VAPARK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VAPARK, s.r.o.


Konateľ VAPARK, s.r.o.


Člen dozorného orgánu VAPARK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VAPARK, s.r.o.


Predmet činnosti VAPARK, s.r.o.


Kataster VAPARK, s.r.o.


Skrátené výkazy VAPARK, s.r.o.