Prehľad o organizácii
AERIAL s.r.o.
Stará spišská cesta 20/A, 040 01 Košice
31734235
2020483322
SK2020483322
5-9 zamestnancov
30.09.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
0,02
32,1 %
-3,68 tis. €
-130,8 %
2021/2020
687 tis. €
2,7 %
2021/2020
-0,01
-132,2 %
2021/2020
15,5 tis. €
-83,9 %
2020/2019
N/A

Zisk AERIAL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AERIAL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

52,78
0,68
0,03
2,78

Zisk pred zdanením AERIAL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA AERIAL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AERIAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AERIAL s.r.o.


Konateľ AERIAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AERIAL s.r.o.


Predmet činnosti AERIAL s.r.o.


Kataster AERIAL s.r.o.


Skrátené výkazy AERIAL s.r.o.