Prehľad o organizácii
AERIAL s.r.o.
Stará spišská cesta 20/A, 040 01 Košice
31734235
2020483322
SK2020483322
3-4 zamestnanci
30.09.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,14
0,15
25,1 %
57 tis. €
1 649 %
2022/2021
1,48 mil. €
115,3 %
2022/2021
0,1
1 568,3 %
2022/2021
15,5 tis. €
-83,9 %
2020/2019
N/A

Zisk AERIAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AERIAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
61,37
0,75
0,03
3,47

Zisk pred zdanením AERIAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AERIAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AERIAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AERIAL s.r.o.


Konateľ AERIAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AERIAL s.r.o.


Predmet činnosti AERIAL s.r.o.


Kataster AERIAL s.r.o.


Skrátené výkazy AERIAL s.r.o.