Prehľad o organizácii
BODMAR, s.r.o.
067 01 Udavské
31734243
2020510536
Nemá
nezistený
30.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3311/P
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod BODMAR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BODMAR, s.r.o.


Konateľ BODMAR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BODMAR, s.r.o.


Predmet činnosti BODMAR, s.r.o.


Kataster BODMAR, s.r.o.


Skrátené výkazy BODMAR, s.r.o.