Prehľad o organizácii
ProFolk s.r.o.
Thurzova 6, 040 01 Košice
31734251
2020055917
SK2020055917
nezistený
30.09.1996
Ost.finančné služby i.n
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,71
74,5 %
33 €
-97,1 %
2021/2020
960 €
-88,8 %
2021/2020
0
-96,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ProFolk s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby ProFolk s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

0,34
0,25
n/a
0,71

Zisk pred zdanením ProFolk s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA ProFolk s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ProFolk s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ProFolk s.r.o.


Konateľ ProFolk s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ProFolk s.r.o.


Predmet činnosti ProFolk s.r.o.


Kataster ProFolk s.r.o.


Skrátené výkazy ProFolk s.r.o.