Prehľad o organizácii
SIHO, s.r.o. v konkurze
Trieda SNP 434/88, 040 11 Košice-Západ
31734260
2020489163
Nemá
nezistený
27.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8471/V
-47,8 tis. €
-648,9 %
2016/2015
4,16 mil. €
-0,2 %
2016/2015
-0,07
-1 931,5 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk SIHO, s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby SIHO, s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,03
0
0,91

Zisk pred zdanením SIHO, s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA SIHO, s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SIHO, s.r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SIHO, s.r.o. v konkurze


Konateľ SIHO, s.r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SIHO, s.r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty SIHO, s.r.o. v konkurze


Predmet činnosti SIHO, s.r.o. v konkurze


Kataster SIHO, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy SIHO, s.r.o. v konkurze