Prehľad o organizácii
DREVOK s.r.o.
Allendeho 30, 058 01 Poprad
31734278
2020658156
Nemá
nezistený
30.09.1996
12.07.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DREVOK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVOK s.r.o.


Konateľ DREVOK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVOK s.r.o.


Predmet činnosti DREVOK s.r.o.


Kataster DREVOK s.r.o.


Skrátené výkazy DREVOK s.r.o.