Prehľad o organizácii
COMI spol. s r.o.
Chotčanská 2, 091 01 Stropkov
31734286
2020511658
SK2020511658
5-9 zamestnancov
27.09.1996
Maloobch.s pohon.látkami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,32
0,57
0,93
43,7 %
324 tis. €
813,4 %
2021/2020
2,29 mil. €
55,3 %
2021/2020
0,32
550,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk COMI spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby COMI spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

2,99
0,56
0,01
1,15

Zisk pred zdanením COMI spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA COMI spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COMI spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COMI spol. s r.o.


Konateľ COMI spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COMI spol. s r.o.


Predmet činnosti COMI spol. s r.o.


Kataster COMI spol. s r.o.


Skrátené výkazy COMI spol. s r.o.