Prehľad o organizácii
COMI spol. s r.o.
Chotčanská 2, 091 01 Stropkov
31734286
2020511658
SK2020511658
10-19 zamestnancov
27.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3314/P
343 tis. €
177,8 %
2023/2022
4,13 mil. €
156,8 %
2023/2022
0,21
111,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk COMI spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COMI spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
5,42
0,64
0,07
1,99

Zisk pred zdanením COMI spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COMI spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod COMI spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COMI spol. s r.o.


Konateľ COMI spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COMI spol. s r.o.


Predmet činnosti COMI spol. s r.o.


Kataster COMI spol. s r.o.


Skrátené výkazy COMI spol. s r.o.