Prehľad o organizácii
COMI spol. s r.o.
Chotčanská 2, 091 01 Stropkov
31734286
2020511658
SK2020511658
10-19 zamestnancov
27.09.1996
Maloobch.s pohon.látkami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,18
0,27
43,5 %
124 tis. €
-61,9 %
2022/2021
1,61 mil. €
-29,8 %
2022/2021
0,1
-68,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk COMI spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COMI spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
3,63
0,57
0,02
0,58

Zisk pred zdanením COMI spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COMI spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COMI spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COMI spol. s r.o.


Konateľ COMI spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COMI spol. s r.o.


Predmet činnosti COMI spol. s r.o.


Kataster COMI spol. s r.o.


Skrátené výkazy COMI spol. s r.o.