Prehľad o organizácii
RESLOB, s.r.o., Košice
Bronzová 24, 040 17 Košice
31734294
2020494388
SK2020494388
nezistený
24.09.1996
Čin.športových klubov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,05
22,65
1,1 %
35,6 tis. €
14 %
2022/2021
93,9 tis. €
0 %
2022/2021
0,05
24,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk RESLOB, s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby RESLOB, s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
n/a
0,99
0,04
22,41

Zisk pred zdanením RESLOB, s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA RESLOB, s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod RESLOB, s.r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RESLOB, s.r.o., Košice


Konateľ RESLOB, s.r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RESLOB, s.r.o., Košice


Predmet činnosti RESLOB, s.r.o., Košice


Kataster RESLOB, s.r.o., Košice


Skrátené výkazy RESLOB, s.r.o., Košice