Prehľad o organizácii
RESLOB, s.r.o., Košice
Bronzová 24, 040 17 Košice
31734294
2020494388
SK2020494388
nezistený
24.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8474/V
23,4 tis. €
-34,2 %
2023/2022
85,2 tis. €
-9,3 %
2023/2022
0,03
-28,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk RESLOB, s.r.o., Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby RESLOB, s.r.o., Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
1,01
0,99
0,04
16,86

Zisk pred zdanením RESLOB, s.r.o., Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA RESLOB, s.r.o., Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RESLOB, s.r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RESLOB, s.r.o., Košice


Konateľ RESLOB, s.r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RESLOB, s.r.o., Košice


Predmet činnosti RESLOB, s.r.o., Košice


Kataster RESLOB, s.r.o., Košice


Skrátené výkazy RESLOB, s.r.o., Košice