Prehľad o organizácii
OZES, spol. s r.o.
049 16 Gemerské Teplice
31734308
Nemá
30.09.1996
20.12.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod OZES, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OZES, spol. s r.o.


Konateľ OZES, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OZES, spol. s r.o.


Predmet činnosti OZES, spol. s r.o.


Kataster OZES, spol. s r.o.