Prehľad o organizácii
TATRAREKREA, spol. s r.o.
K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín
31734316
2020517565
SK2020517565
nezistený
26.09.1996
Ost.osobná pozemná dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0
-12,83
0,05
100 %
-513 €
83,1 %
2021/2020
N/A
-0
81,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TATRAREKREA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Tržby TATRAREKREA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
0
n/a
4,58

Zisk pred zdanením TATRAREKREA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

EBITDA TATRAREKREA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TATRAREKREA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRAREKREA, spol. s r.o.


Konateľ TATRAREKREA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TATRAREKREA, spol. s r.o.


Predmet činnosti TATRAREKREA, spol. s r.o.


Kataster TATRAREKREA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TATRAREKREA, spol. s r.o.