Prehľad o organizácii
TATRAREKREA, spol. s r.o.
K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín
31734316
2020517565
SK2020517565
nezistený
26.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43908/R
-77,1 tis. €
-14 933,9 %
2022/2021
11,7 tis. €
-0,55
-15 526 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TATRAREKREA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby TATRAREKREA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,55
n/a
0,81

Zisk pred zdanením TATRAREKREA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA TATRAREKREA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TATRAREKREA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRAREKREA, spol. s r.o.


Konateľ TATRAREKREA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TATRAREKREA, spol. s r.o.


Predmet činnosti TATRAREKREA, spol. s r.o.


Kataster TATRAREKREA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TATRAREKREA, spol. s r.o.