Prehľad o organizácii
PAMIHO, s.r.o.
086 43 Koprivnica
31734324
2020510514
SK2020510514
10-19 zamestnancov
01.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3316/P
-203 tis. €
-2 227,4 %
2021/2020
284 tis. €
-53,8 %
2021/2020
-0,5
-4 121,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PAMIHO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby PAMIHO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
35,36
0,59
0,23
4,21

Zisk pred zdanením PAMIHO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA PAMIHO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PAMIHO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PAMIHO, s.r.o.


Konateľ PAMIHO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PAMIHO, s.r.o.


Predmet činnosti PAMIHO, s.r.o.


Kataster PAMIHO, s.r.o.


Skrátené výkazy PAMIHO, s.r.o.