Prehľad o organizácii
P.G.G. & PARTNERS MEDIA & BUSINESS AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
31734332
2020757035
Nemá
nezistený
01.10.1996
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod P.G.G. & PARTNERS MEDIA & BUSINESS AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie P.G.G. & PARTNERS MEDIA & BUSINESS AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Štatutárny orgán P.G.G. & PARTNERS MEDIA & BUSINESS AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. P.G.G. & PARTNERS MEDIA & BUSINESS AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti P.G.G. & PARTNERS MEDIA & BUSINESS AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster P.G.G. & PARTNERS MEDIA & BUSINESS AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy P.G.G. & PARTNERS MEDIA & BUSINESS AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice