Prehľad o organizácii
JUDE - TRADE, s.r.o.
Južná trieda 93, 040 01 Košice
31734341
Nemá
30.09.1996
11.07.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod JUDE - TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JUDE - TRADE, s.r.o.


Konateľ JUDE - TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JUDE - TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti JUDE - TRADE, s.r.o.


Kataster JUDE - TRADE, s.r.o.