Prehľad o organizácii
SUBOP plus, s.r.o.
Mlynárska 19, 040 01 Košice
31734359
2020494399
SK2020494399
5-9 zamestnancov
27.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8480/V
-45,6 tis. €
-21,3 %
2023/2022
184 tis. €
7,6 %
2023/2022
-0,52
-7 071,1 %
2023/2022
830 €
N/A

Zisk SUBOP plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby SUBOP plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk
2,59
0,19
0,21
4,15

Zisk pred zdanením SUBOP plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA SUBOP plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
-60 tis. €
-70 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SUBOP plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SUBOP plus, s.r.o.


Konateľ SUBOP plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SUBOP plus, s.r.o.


Predmet činnosti SUBOP plus, s.r.o.


Kataster SUBOP plus, s.r.o.


Skrátené výkazy SUBOP plus, s.r.o.