Prehľad o organizácii
SUBOP plus, s.r.o.
Mlynárska 19, 040 01 Košice
31734359
2020494399
SK2020494399
5-9 zamestnancov
27.09.1996
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,51
1,01
97,8 %
-51,1 tis. €
16,3 %
2021/2020
164 tis. €
5,5 %
2021/2020
-0,01
18,4 %
2021/2020
830 €
N/A

Zisk SUBOP plus, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby SUBOP plus, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
180 tis. €
170 tis. €
160 tis. €
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
transparex.sk

15,13
0,02
0,17
1,43

Zisk pred zdanením SUBOP plus, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA SUBOP plus, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SUBOP plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SUBOP plus, s.r.o.


Konateľ SUBOP plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SUBOP plus, s.r.o.


Predmet činnosti SUBOP plus, s.r.o.


Kataster SUBOP plus, s.r.o.


Skrátené výkazy SUBOP plus, s.r.o.