Prehľad o organizácii
SUBOP plus, s.r.o.
Mlynárska 19, 040 01 Košice
31734359
2020494399
SK2020494399
5-9 zamestnancov
27.09.1996
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,6
0,86
98,8 %
-37,6 tis. €
26,4 %
2022/2021
171 tis. €
4,5 %
2022/2021
-0,01
36 %
2022/2021
830 €
N/A

Zisk SUBOP plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby SUBOP plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
170 tis. €
160 tis. €
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
transparex.sk
9,47
0,01
0,07
1,15

Zisk pred zdanením SUBOP plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA SUBOP plus, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SUBOP plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SUBOP plus, s.r.o.


Konateľ SUBOP plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SUBOP plus, s.r.o.


Predmet činnosti SUBOP plus, s.r.o.


Kataster SUBOP plus, s.r.o.


Skrátené výkazy SUBOP plus, s.r.o.