Prehľad o organizácii
BULLER INVESTMENTS, s.r.o.
Štúrova 8, 040 01 Košice
31734375
Nemá
nezistený
01.10.1996
31.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BULLER INVESTMENTS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BULLER INVESTMENTS, s.r.o.


Konateľ BULLER INVESTMENTS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BULLER INVESTMENTS, s.r.o.


Predmet činnosti BULLER INVESTMENTS, s.r.o.


Kataster BULLER INVESTMENTS, s.r.o.


Skrátené výkazy BULLER INVESTMENTS, s.r.o.