Prehľad o organizácii
AMIR s.r.o.
Obišovce 104, 044 81 Kysak
31734383
2021208574
SK2021208574
nezistený
01.10.1996
Prieskum trhu,mienky
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,25
0,48
0,93
48,1 %
145 tis. €
-3,5 %
2022/2021
280 tis. €
86,9 %
2022/2021
0,25
-73,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AMIR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby AMIR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
45,59
0,52
1,06
2,08

Zisk pred zdanením AMIR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA AMIR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AMIR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AMIR s.r.o.


Konateľ AMIR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AMIR s.r.o.


Predmet činnosti AMIR s.r.o.


Kataster AMIR s.r.o.


Skrátené výkazy AMIR s.r.o.