Prehľad o organizácii
AMIR s.r.o.
Obišovce 104, 044 81 Kysak
31734383
2021208574
SK2021208574
nezistený
01.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8483/V
-338 €
-100,2 %
2023/2022
N/A
-0
-100,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AMIR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby AMIR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
45,54
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením AMIR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA AMIR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AMIR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AMIR s.r.o.


Konateľ AMIR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AMIR s.r.o.


Predmet činnosti AMIR s.r.o.


Kataster AMIR s.r.o.


Skrátené výkazy AMIR s.r.o.