Prehľad o organizácii
KBŠ, spol. s r.o. v likvidácii
Centrum 925/16, 079 01 Veľké Kapušany
31734391
2020511647
Nemá
nezistený
01.10.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod KBŠ, spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KBŠ, spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ KBŠ, spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor KBŠ, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KBŠ, spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti KBŠ, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster KBŠ, spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy KBŠ, spol. s r.o. v likvidácii