Prehľad o organizácii
SLOMATEL, spol. s r.o.
Tešedíková 60, 040 17 Košice
31734405
2020793599
Nemá
nezistený
01.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8485/V
-462 €
98 %
2015/2014
89,2 tis. €
37,8 %
2015/2014
-0
99,4 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk SLOMATEL, spol. s r.o.


2014
2015
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Tržby SLOMATEL, spol. s r.o.


2014
2015
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
-1,96
-0,04
1,04
0,34

Zisk pred zdanením SLOMATEL, spol. s r.o.


2014
2015
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLOMATEL, spol. s r.o.


2014
2015
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SLOMATEL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOMATEL, spol. s r.o.


Konateľ SLOMATEL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOMATEL, spol. s r.o.


Predmet činnosti SLOMATEL, spol. s r.o.


Kataster SLOMATEL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SLOMATEL, spol. s r.o.