Prehľad o organizácii
ZEMPEK, s.r.o.
Pekárenská 1, 071 01 Michalovce
31734413
Nemá
30.09.1996
31.12.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ZEMPEK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZEMPEK, s.r.o.


Konateľ ZEMPEK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZEMPEK, s.r.o.


Predmet činnosti ZEMPEK, s.r.o.


Kataster ZEMPEK, s.r.o.