Prehľad o organizácii
Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii
Pod Žbirom 650, 067 83 Kamenica nad Cirochou
31734421
2021166576
Nemá
nezistený
02.10.1996
05.01.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


Konateľ Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


Kataster Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Humenné I.T.C. - International Trading Company, s.r.o. v likvidácii