Prehľad o organizácii
ALMIBA s.r.o.
Jenisejská 71, 040 01 Košice
31734430
2021208585
Nemá
02.10.1996
12.03.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ALMIBA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALMIBA s.r.o.


Konateľ ALMIBA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALMIBA s.r.o.


Predmet činnosti ALMIBA s.r.o.


Kataster ALMIBA s.r.o.


Skrátené výkazy ALMIBA s.r.o.