Prehľad o organizácii
Pallas Aténa, spol. s r.o. v likvidácii
Slovenskej jednoty 10, Košice
31734448
2020953638
Nemá
nezistený
02.10.1996
22.09.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Pallas Aténa, spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pallas Aténa, spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ Pallas Aténa, spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor Pallas Aténa, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Pallas Aténa, spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti Pallas Aténa, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster Pallas Aténa, spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Pallas Aténa, spol. s r.o. v likvidácii