Prehľad o organizácii
MOF INVEST, a. s.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
31734456
2020511669
SK2020511669
nezistený
02.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10568/P
-1,4 mil. €
-102,7 %
2022/2021
1,29 mil. €
12,4 %
2022/2021
-0,06
-101,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MOF INVEST, a. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby MOF INVEST, a. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
n/a
0,12
1,26
10,51

Zisk pred zdanením MOF INVEST, a. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

EBITDA MOF INVEST, a. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MOF INVEST, a. s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MOF INVEST, a. s.


Konateľ MOF INVEST, a. s.


Predstavenstvo MOF INVEST, a. s.


Člen dozorného orgánu MOF INVEST, a. s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MOF INVEST, a. s.


Prokurista MOF INVEST, a. s.


Predmet činnosti MOF INVEST, a. s.


Kataster MOF INVEST, a. s.


Skrátené výkazy MOF INVEST, a. s.