Prehľad o organizácii
MOF INVEST, a. s.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
31734456
2020511669
SK2020511669
1 zamestnanec
02.10.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,16
5,21
80,2 %
-691 tis. €
-15,7 %
2021/2020
1,15 mil. €
45 %
2021/2020
-0,03
-3,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MOF INVEST, a. s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Tržby MOF INVEST, a. s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

131,56
0,2
0,4
8,01

Zisk pred zdanením MOF INVEST, a. s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

EBITDA MOF INVEST, a. s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MOF INVEST, a. s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MOF INVEST, a. s.


Konateľ MOF INVEST, a. s.


Predstavenstvo MOF INVEST, a. s.


Člen dozorného orgánu MOF INVEST, a. s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MOF INVEST, a. s.


Prokurista MOF INVEST, a. s.


Predmet činnosti MOF INVEST, a. s.


Kataster MOF INVEST, a. s.


Skrátené výkazy MOF INVEST, a. s.