Prehľad o organizácii
HITECH, s.r.o.
044 02 Hosťovce
31734464
2020489757
SK2020489757
nezistený
02.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8491/V
20,2 tis. €
-64,3 %
2022/2021
136 tis. €
-39,2 %
2022/2021
0,23
-47,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HITECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby HITECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
11,38
0,88
0,15
11,19

Zisk pred zdanením HITECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA HITECH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HITECH, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HITECH, s.r.o.


Konateľ HITECH, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HITECH, s.r.o.


Predmet činnosti HITECH, s.r.o.


Kataster HITECH, s.r.o.


Skrátené výkazy HITECH, s.r.o.