Prehľad o organizácii
HITECH, s.r.o.
044 02 Hosťovce
31734464
2020489757
SK2020489757
nezistený
02.10.1996
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,45
0,89
0,98
49,5 %
56,5 tis. €
3 689,1 %
2021/2020
223 tis. €
1 788,5 %
2021/2020
0,45
345,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HITECH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby HITECH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

9,56
0,51
0,28
1,89

Zisk pred zdanením HITECH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA HITECH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HITECH, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HITECH, s.r.o.


Konateľ HITECH, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HITECH, s.r.o.


Predmet činnosti HITECH, s.r.o.


Kataster HITECH, s.r.o.


Skrátené výkazy HITECH, s.r.o.