Prehľad o organizácii
Fontána, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou
Hlavná 51, 045 01 Moldava nad Bodvou
31734472
2020744682
Nemá
03.10.1996
08.11.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Fontána, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Fontána, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Konateľ Fontána, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Fontána, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Predmet činnosti Fontána, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Kataster Fontána, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou


Skrátené výkazy Fontána, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou