Prehľad o organizácii
RAWTRANS s.r.o.
Thurzova 6, 040 01 Košice
31734481
2020494311
Nemá
nezistený
03.10.1996
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RAWTRANS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RAWTRANS s.r.o.


Konateľ RAWTRANS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RAWTRANS s.r.o.


Predmet činnosti RAWTRANS s.r.o.


Kataster RAWTRANS s.r.o.


Skrátené výkazy RAWTRANS s.r.o.