Prehľad o organizácii
G R A F I K , spol. s r.o.
Švermova 32, 080 01 Prešov
31734499
2021304087
Nemá
nezistený
02.10.1996
26.09.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod G R A F I K , spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G R A F I K , spol. s r.o.


Konateľ G R A F I K , spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G R A F I K , spol. s r.o.


Predmet činnosti G R A F I K , spol. s r.o.


Kataster G R A F I K , spol. s r.o.


Skrátené výkazy G R A F I K , spol. s r.o.