Prehľad o organizácii
GAROS POPRAD, spol. s r.o.
Námestie sv. Egídia 95, Poprad
31734502
2020958830
Nemá
nezistený
01.10.1996
15.08.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GAROS POPRAD, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GAROS POPRAD, spol. s r.o.


Konateľ GAROS POPRAD, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GAROS POPRAD, spol. s r.o.


Predmet činnosti GAROS POPRAD, spol. s r.o.


Kataster GAROS POPRAD, spol. s r.o.


Skrátené výkazy GAROS POPRAD, spol. s r.o.