Prehľad o organizácii
Autotransport Service s.r.o.
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
31734511
2020524594
Nemá
nezistený
03.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3323/P
-98 €
-44,1 %
2023/2022
N/A
-0,03
-48,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Autotransport Service s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby Autotransport Service s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk
0,52
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Autotransport Service s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA Autotransport Service s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Autotransport Service s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Autotransport Service s.r.o.


Konateľ Autotransport Service s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Autotransport Service s.r.o.


Predmet činnosti Autotransport Service s.r.o.


Kataster Autotransport Service s.r.o.


Skrátené výkazy Autotransport Service s.r.o.