Prehľad o organizácii
Autotransport Service s.r.o.
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
31734511
2020524594
Nemá
nezistený
03.10.1996
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,02
-68 €
60,9 %
2022/2021
N/A
-0,02
60,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Autotransport Service s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Autotransport Service s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Autotransport Service s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA Autotransport Service s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Autotransport Service s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Autotransport Service s.r.o.


Konateľ Autotransport Service s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Autotransport Service s.r.o.


Predmet činnosti Autotransport Service s.r.o.


Kataster Autotransport Service s.r.o.


Skrátené výkazy Autotransport Service s.r.o.