Prehľad o organizácii
TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii
Rampová 4, 040 01 Košice
31734529
2020757046
Nemá
nezistený
02.10.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


Konateľ TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


Štatutárny orgán TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


Kataster TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy TESPOL - IMEX, s.r.o. v likvidácii