Prehľad o organizácii
H.I.S.T. s.r.o., Košice
Fábryho 30, 040 22 Košice
31734537
2020793610
Nemá
nezistený
04.10.1996
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
-0,4
0,91
104 %
1,33 tis. €
-47,5 %
2022/2021
4,94 tis. €
-1 %
2022/2021
0,02
-45 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk H.I.S.T. s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

Tržby H.I.S.T. s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5,4 tis. €
5,3 tis. €
5,2 tis. €
5,1 tis. €
5 tis. €
4,9 tis. €
transparex.sk
n/a
-0,04
n/a
0,94

Zisk pred zdanením H.I.S.T. s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA H.I.S.T. s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod H.I.S.T. s.r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H.I.S.T. s.r.o., Košice


Konateľ H.I.S.T. s.r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H.I.S.T. s.r.o., Košice


Predmet činnosti H.I.S.T. s.r.o., Košice


Kataster H.I.S.T. s.r.o., Košice


Skrátené výkazy H.I.S.T. s.r.o., Košice