Prehľad o organizácii
H.I.S.T. s.r.o., Košice
Fábryho 30, 040 22 Košice
31734537
2020793610
Nemá
nezistený
04.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8498/V
910 €
-31,5 %
2023/2022
4,83 tis. €
-2,1 %
2023/2022
0,01
-28 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk H.I.S.T. s.r.o., Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

Tržby H.I.S.T. s.r.o., Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,3 tis. €
5,2 tis. €
5,1 tis. €
5 tis. €
4,9 tis. €
4,8 tis. €
transparex.sk
-32,95
-0,03
n/a
0,95

Zisk pred zdanením H.I.S.T. s.r.o., Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA H.I.S.T. s.r.o., Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod H.I.S.T. s.r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H.I.S.T. s.r.o., Košice


Konateľ H.I.S.T. s.r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H.I.S.T. s.r.o., Košice


Predmet činnosti H.I.S.T. s.r.o., Košice


Kataster H.I.S.T. s.r.o., Košice


Skrátené výkazy H.I.S.T. s.r.o., Košice