Prehľad o organizácii
M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii
Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad
31734545
2020515387
Nemá
nezistený
03.10.1996
15.01.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


Konateľ M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


Kataster M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy M - OVIMEX TRADING, s.r.o. v likvidácii