Prehľad o organizácii
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad
31734553
2020515376
SK2020515376
25-49 zamestnancov
07.10.1996
Veľkoob.so staveb.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,11
0,08
67,4 %
201 tis. €
-72,2 %
2022/2021
11,9 mil. €
-2,2 %
2022/2021
0,03
-81,8 %
2022/2021
5,04 mil. €
49,6 %
2022/2021
N/A

Zisk NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Tržby NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13 mil. €
12 mil. €
11 mil. €
10 mil. €
9 mil. €
8 mil. €
transparex.sk
57,11
0,33
0,03
1

Zisk pred zdanením NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Konateľ NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Prokurista NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Predmet činnosti NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Kataster NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Skrátené výkazy NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.