Prehľad o organizácii
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad
31734553
2020515376
SK2020515376
25-49 zamestnancov
07.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3325/P
885 tis. €
340,8 %
2023/2022
14,7 mil. €
24,2 %
2023/2022
0,13
275,3 %
2023/2022
5,04 mil. €
49,6 %
2022/2021
N/A

Zisk NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Tržby NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
transparex.sk
73,57
0,36
0,05
1,02

Zisk pred zdanením NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Konateľ NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Prokurista NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Predmet činnosti NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Kataster NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Skrátené výkazy NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.