Prehľad o organizácii
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad
31734553
2020515376
SK2020515376
25-49 zamestnancov
07.10.1996
Veľkoob.so staveb.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,19
0,34
0,06
43,6 %
724 tis. €
32,8 %
2021/2020
12,1 mil. €
12,5 %
2021/2020
0,19
45,6 %
2021/2020
5,04 mil. €
49,6 %
2022/2021
N/A

Zisk NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
transparex.sk

64,8
0,56
0,05
1,28

Zisk pred zdanením NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Konateľ NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Prokurista NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Predmet činnosti NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Kataster NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Skrátené výkazy NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.