Prehľad o organizácii
TATRATEAM spol. s r.o.
Petržalská 6, 060 01 Kežmarok
31734561
2020695897
Nemá
nezistený
04.10.1996
05.04.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TATRATEAM spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRATEAM spol. s r.o.


Konateľ TATRATEAM spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TATRATEAM spol. s r.o.


Predmet činnosti TATRATEAM spol. s r.o.


Kataster TATRATEAM spol. s r.o.


Skrátené výkazy TATRATEAM spol. s r.o.