Prehľad o organizácii
UNIONCOAL, spol. s r.o., Prešov
Budovateľská 7, 080 01 Prešov
31734570
2020958918
Nemá
nezistený
03.10.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod UNIONCOAL, spol. s r.o., Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNIONCOAL, spol. s r.o., Prešov


Konateľ UNIONCOAL, spol. s r.o., Prešov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNIONCOAL, spol. s r.o., Prešov


Predmet činnosti UNIONCOAL, spol. s r.o., Prešov


Kataster UNIONCOAL, spol. s r.o., Prešov


Skrátené výkazy UNIONCOAL, spol. s r.o., Prešov