Prehľad o organizácii
TESPOL - TEK, s.r.o.
Budovateľská č.45, 080 01 Prešov
31734588
Nemá
02.10.1996
12.07.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TESPOL - TEK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TESPOL - TEK, s.r.o.


Konateľ TESPOL - TEK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TESPOL - TEK, s.r.o.


Predmet činnosti TESPOL - TEK, s.r.o.


Kataster TESPOL - TEK, s.r.o.