Prehľad o organizácii
AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným
076 16 Zemplínska Nová Ves
31734596
2020507709
SK2020507709
1 zamestnanec
07.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8504/V
478 €
-97,1 %
2023/2022
1,24 mil. €
8,8 %
2023/2022
0
-98,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
50,53
0,25
0,96
1,37

Zisk pred zdanením AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným