Prehľad o organizácii
AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným
076 16 Zemplínska Nová Ves
31734596
2020507709
SK2020507709
1 zamestnanec
07.10.1996
Veľkoobchod s chem.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,05
0,02
52,3 %
16,4 tis. €
201,2 %
2021/2020
1,4 mil. €
2,2 %
2021/2020
0,02
209,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
transparex.sk

47,97
0,48
0,43
2,08

Zisk pred zdanením AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným