Prehľad o organizácii
AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným
076 16 Zemplínska Nová Ves
31734596
2020507709
SK2020507709
1 zamestnanec
07.10.1996
Veľkoobchod s chem.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,05
0,01
43,2 %
16,5 tis. €
0,4 %
2022/2021
1,14 mil. €
-18,6 %
2022/2021
0,03
13,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
50,46
0,57
0,39
2,43

Zisk pred zdanením AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným