Prehľad o organizácii
KOMAG, akciová spoločnosť Košice
Bočiar
31734618
Nemá
07.10.1996
08.02.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KOMAG, akciová spoločnosť Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOMAG, akciová spoločnosť Košice


Predstavenstvo KOMAG, akciová spoločnosť Košice


Člen dozorného orgánu KOMAG, akciová spoločnosť Košice


Správca konkurznej podstaty KOMAG, akciová spoločnosť Košice


Predmet činnosti KOMAG, akciová spoločnosť Košice


Kataster KOMAG, akciová spoločnosť Košice