Prehľad o organizácii
Rescue and services s.r.o.
Keratsínske námestie 1, 080 01 Prešov
31734642
2020543888
SK2020543888
nezistený
07.10.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3329/P
1,8 tis. €
-48,5 %
2017/2016
58,7 tis. €
-66,1 %
2017/2016
0,04
-48,6 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Rescue and services s.r.o.


2014
2015
2016
2017
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Rescue and services s.r.o.


2014
2015
2016
2017
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,16
0,16
0,27
1,09

Zisk pred zdanením Rescue and services s.r.o.


2014
2015
2016
2017
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Rescue and services s.r.o.


2014
2015
2016
2017
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Rescue and services s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rescue and services s.r.o.


Konateľ Rescue and services s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Rescue and services s.r.o.


Predmet činnosti Rescue and services s.r.o.


Kataster Rescue and services s.r.o.


Skrátené výkazy Rescue and services s.r.o.