Prehľad o organizácii
Pillban rezex, s.r.o.
Ruské Pekľany
31734651
Nemá
07.10.1996
08.06.1999
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Pillban rezex, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pillban rezex, s.r.o.


Konateľ Pillban rezex, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Pillban rezex, s.r.o.


Predmet činnosti Pillban rezex, s.r.o.


Kataster Pillban rezex, s.r.o.