Prehľad o organizácii
MH Orient, s.r.o.
Jesenského 389, 024 04 Kysucké Nové Mesto
31734677
2020695908
Nemá
nezistený
08.10.1996
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,06
-1,11 tis. €
-281,3 %
2021/2020
N/A
-0,06
-293,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MH Orient, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby MH Orient, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

2,64
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením MH Orient, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA MH Orient, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MH Orient, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MH Orient, s.r.o.


Konateľ MH Orient, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MH Orient, s.r.o.


Predmet činnosti MH Orient, s.r.o.


Kataster MH Orient, s.r.o.


Skrátené výkazy MH Orient, s.r.o.