Prehľad o organizácii
TatraCredit, s.r.o. Kežmarok
Hlavné námestie 12, Kežmarok
31734685
Nemá
08.10.1996
14.12.1999
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TatraCredit, s.r.o. Kežmarok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TatraCredit, s.r.o. Kežmarok


Konateľ TatraCredit, s.r.o. Kežmarok


Člen dozorného orgánu TatraCredit, s.r.o. Kežmarok


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TatraCredit, s.r.o. Kežmarok


Predmet činnosti TatraCredit, s.r.o. Kežmarok


Kataster TatraCredit, s.r.o. Kežmarok