Prehľad o organizácii
VSH Technomont, s.r.o.
044 02 Turňa nad Bodvou
31734693
Nemá
08.10.1996
27.02.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VSH Technomont, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VSH Technomont, s.r.o.


Konateľ VSH Technomont, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VSH Technomont, s.r.o.


Prokurista VSH Technomont, s.r.o.


Predmet činnosti VSH Technomont, s.r.o.


Kataster VSH Technomont, s.r.o.