Prehľad o organizácii
EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce
076 75 Veľké Raškovce
31734707
2020508303
SK2020508303
20-24 zamestnancov
08.10.1996
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,13
0,23
87,2 %
49,2 tis. €
57,7 %
2021/2020
4,29 mil. €
33,7 %
2021/2020
0,02
33,7 %
2021/2020
6,99 tis. €
N/A

Zisk EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

56,48
0,13
0,03
12,12

Zisk pred zdanením EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Konateľ EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Predmet činnosti EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Kataster EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Skrátené výkazy EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce