Prehľad o organizácii
EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce
076 75 Veľké Raškovce
31734707
2020508303
SK2020508303
10-19 zamestnancov
08.10.1996
Maloobch.s pohon.látkami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,03
0,11
84,3 %
11,2 tis. €
-77,2 %
2022/2021
5,06 mil. €
17,9 %
2022/2021
0
-73 %
2022/2021
6,99 tis. €
N/A

Zisk EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
58,17
0,16
0,01
9,14

Zisk pred zdanením EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Konateľ EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Predmet činnosti EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Kataster EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce


Skrátené výkazy EMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Veľké Raškovce