Prehľad o organizácii
ATIS Poprad, spol. s r.o.
Bajkalská 2334/1, 058 01 Poprad
31734715
2020965254
Nemá
08.10.1996
04.10.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ATIS Poprad, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ATIS Poprad, spol. s r.o.


Konateľ ATIS Poprad, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ATIS Poprad, spol. s r.o.


Predmet činnosti ATIS Poprad, spol. s r.o.


Kataster ATIS Poprad, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ATIS Poprad, spol. s r.o.